Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania dot. koordynowanie prac zespołu redakcyjnego POKOLENIA w 2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 stycznia 2019 - 14:35, rkadej

Wyniki zapytania dot. zaangażowanie osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego (redaktor naczelny) wydawnictwa pn. POKOLENIA. Magazyn Warszawskich Seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


 

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

doświadczenie w pracy redakcyjnej oraz redagowaniu treści informacyjno-promocyjnych dla seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.),

 

doświadczenie w zarządzaniu zespołem – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 5 pkt., 2-letnie doświadczenie – 10 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 20 pkt.),

 

wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

 

doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),

 

komunikatywność i umiejętność organizacji pracy  – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.).

 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia COUNICO Aleksandra Laudańska.

 

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone
w zapytaniu ofertowym.

      

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty_Redaktor naczelny Pokolenia
    (plik: redaktor_naczelny_informacja_o_wyborze_2019.pdf, file size: 474.37 KB)
    Pobierz