Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania dot Przeprowadzenia szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 sierpnia 2019 - 15:39, rkadej

Wynik zapytania dot. zapytania ofertowego pt. Wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów poprzez przeprowadzenie szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie


Na ogłoszenie opublikowane 23.07.2019r. wpłynęły 2 oferty. 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:  a) cena: 50 % (max 50 pkt), b) przedstawiony program i harmonogram realizacji zadania: 35% (max. 35 pkt) c) doświadczenie oferenta i/lub trenerów w zakresie realizacji działań cyfrowych: 15% (max 15 pkt) –  Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Agata Łepecka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia w największym stopniu pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Infomracja o wyborze_szkolenia dla rad seniorów
    (plik: konica284eumia4912000280-0_ext.bgrzeszczuk_2019-08-02_15-51-09-450_0001.pdf, file size: 350.57 KB)
    Pobierz