Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania dot. zapytania: Wydruk i dostarczenie dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 lipca 2019 - 9:58, rkadej

Wynik zapytania dot. wydruku i dostarczenia dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego - podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dedykowanego osobom w wieku senioralnym.


Na ogłoszone opublikowane 28 czerwca 2019 r. wpłynęło 19 ofert.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (100% cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy LIBRAPRINT Daniel Puławski.

 

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

  

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty_Podręcznik
    (plik: informacja_o_wyborze_podrecznik_e-senior.pdf, file size: 609.84 KB)
    Pobierz