Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania dotyczącego monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 sierpnia 2018 - 15:27, psliwowski

.


Wyniki zapytania dotyczącego monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenia wytycznych w zakresie dostępności cyfrowej. 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (ceną - 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Akces Lab – Spółdzielnia Socjalna. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 335.01 KB)
    Pobierz