Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 17 września 2013 - 9:20, kmirgos

.


Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego:

Realizacji wydarzenia otwierającego e-pracownie warszawskie, składającego się z następujących elementów:

1)         szczegółowego scenariusza gry (uwzględniającego: fabułę, nazwę gry, mechanikę gry oraz zasady uczestnictwa/regulamin; zaplanowanie i stworzenie zadań na punkty oraz stworzenie instrukcji dla animatorów wraz z poprawnymi rozwiązaniami zadań, treść ogłoszenia informującego o grze)

2)         opracowania graficznego – stworzenia kompletnej identyfikacji wizualnej, w zależności od koncepcji np. mapa, zadania, odznaki, karta gry, naklejki/punkty, dyplomy, wskazówki

3)         przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla animatorów/osób obsługujących poszczególne punkty gry

4)         produkcji gry – wdrożenia i dostosowania do lokalizacji, wizji lokalnej, ustawienia punktów i animatorów na punktach

5)         druku materiałów oraz zakupienia wszystkich materiałów potrzebnych na grę

6)         nadzoru w trakcie gry – koordynacji działań animatorów, kontroli przebiegu gry, reagowania na sytuacje awaryjne

7)         animatorów (po jednym na placówkę) obsługujących punkty gry

8)         przygotowania na podstawie scenariusza gry wersji uproszczonej, która będzie zaprezentowana na konferencji prasowej i będzie zachęcała do udziału w sobotniej grze – w tym wybranie zadań, do rozegrania pokazowo w jednej placówce, w ciągu jednej godziny w terminie 3 października 2013 r.

9)         promocji gry zapewniającej zakładaną liczbę uczestników np. poprzez mailing, zamieszczenia informacji na stronach internetowych

W dniu 6 września 2013 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:


1) Games development, kontakt@gamesdevelopment.pl

2) ORIENTEERING, biuro@orienteering.com.pl

3) www.grymiejskie.com.pl, grymiejskie@grymiejskie.com.pl

Ofertę zamieszono również na stronie internetowej:

http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

Uzyskano następującą ofertę spełniającą wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia:

Games development

W wyniku analizy oferty zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone

Games development

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zaytania_ofertowego_-_realizacja_wydarzenia.pdf, file size: 292.95 KB)
    Pobierz