Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, dopuszczających do szkolenia zawodowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 czerwca 2017 - 9:57, agryszka

Wyniki zapytania ofertowego dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, dopuszczających do szkolenia zawodowego.


Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia  CENTERMED Warszawa Sp. z. o o.- ul. Waryńskiego 10A, 00-630 Warszawa. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.  

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty 12.06.2017r.
    (plik: wybor_najkorzystniejszej_oferty_13062017.pdf, file size: 503.27 KB)
    Pobierz