Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 września 2019 - 12:09, psliwowski

.


Kierując się kryteriami oceny oferty (cena – 60%, doświadczenie w przeprowadzaniu monitoringów / audytów z zakresu dostępności cyfrowej – 20%, doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej podczas realizacji projektów cyfrowych, dla samorządów lub administracji rządowej – 20%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Fundacji Widzialni. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 422.14 KB)
    Pobierz