Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji i opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 marca 2019 - 9:09, mskora

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MMD Milanowa sc, Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    wyniki zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 444.35 KB)
    Pobierz