Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia uzgodnień dotyczących funkcjonalności budynku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 29 października 2018 - 13:22, pszczesna

.


Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia uzgodnień dotyczących funkcjonalności budynku mieszkalnego w celu utworzenia rodzinnego domu pomocy lub mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości wraz z projektem koncepcyjnym przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Okuniewskiej 20A.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty
- cena 60%,
- opis propozycji realizacji przedmiotu zamówienia 10%,
- doświadczenie i referencje w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych i raportów z konsultacji społecznych 30%, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum firm: Centrum Doradztwa Strategicznego  s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch,  P.A. NOVA S.A. , Eliza Biała, Agnieszka Baryła.

Złożona oferta spełnia założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Wynik zapytania ofertowego
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 461.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wynik zapytania ofertowego
  (plik: informacja_o_wyborze_zal._4b.docx, file size: 19.86 KB)
  Pobierz