Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. wykonania opracowania „Standardy dostępności..."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 grudnia 2017 - 9:20, bgolab

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. wykonania opracowania „Standardy dostępności wydarzeń miejskich dla miasta stołecznego Warszawy” (zbiór zasad, wymagań technicznych mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa m.in. w wydarzeniach, imprezach i spotkaniach organizowanych w m.st. Warszawa) informujemy, że wpłynęła jedna oferta od Konsorcjum Fundacji Kultury Bez Barier i Fundacji Widzialni.


Oferta Konsorcjum Fundacji Kultura Bez Barier i Fundacji Widzialni spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego oferty (cena 60%, przygotowanie zakresu opracowania treści „Standardów dostępności wydarzeń miejskich dla m.st. Warszawy 20%, doświadczenie 10%, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami 10%) i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert, oferta Konsorcjum Fundacji Kultura Bez Barier i Fundacji Widzialni została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.

W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz