Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. zatrudnienia pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 3 grudnia 2013 - 9:25, psliwowski

.


Uzyskano następujące oferty:

1) Agnieszka Brzostek

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agnieszce Brzostek.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę spełniającą w najwyższym stopniu wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu.