Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu dostępności wydarzeń publicznych dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 listopada 2018 - 12:01, psliwowski

.


Wyniki zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu dostępności wydarzeń publicznych dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena - 60%, doświadczenie – 30%, program warsztatów - 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Fundacja Polska Bez Barier. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 77.27 KB)
    Pobierz