Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dot.usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 4 seminariów (16 godzin) w zakresie tematyki HIV/AIDS oraz 4 seminariów (16 godzin) z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 czerwca 2019 - 15:21, mskora

.


 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena, doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii, doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS, doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii oraz doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji Edukacji Społecznej ul. Sewerynów 4 lok.100, 00-331 Warszawa.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: skonicac28419061713440.pdf, file size: 437.4 KB)
    Pobierz