Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenie kursu/szkolenia.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 sierpnia 2013 - 15:03, kmirgos

W ramach projektu pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Spawanie metodą MAG (135) oraz odnowienie uprawnień dla metod: łukowej (111), acetylenowo-tlenowej (311) i TIG (141) dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy, w zakresie obejmującym opanowanie umiejętności spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, spawania elektrodą wolframową w osłonie argonu, spawania łukowego elektrodą otuloną oraz spawania acetylenowo - tlenowego czołowych blach (gazowe).

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 100 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podczas kursu wszelkich narzędzi, materiałów oraz środków niezbędnych do przeprowadzenia kursu/szkolenia.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1.                         Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 02-252 Warszawa

2.                         SEKA S.A ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 02-252 Warszawa

Załączniki

  1. 1.
    Wyniki zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 541.9 KB)
    Pobierz