Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej (ul. Nowaka – Jeziorańskiego, Park Wodny Moczydło)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 listopada 2018 - 12:07, bgolab

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej wybranych obiektów użyteczności publicznej (ul. Nowaka – Jeziorańskiego, Park Wodny Moczydło) wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług.


W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena 60%, 

- doświadczeniem 30%,

- zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami 10%

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena całkowita, doświadczenie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnych), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji TUS. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: 2018_11_07_informacja_o_wyborze_wykonawcy_audyty_nowaka_i_moczydlo.pdf, file size: 682.66 KB)
    Pobierz