Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego na publikację artykułu prasowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 kwietnia 2013 - 15:23, lwieczorek

Publikacja artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”


Zapytanie ofertowe dotyczyło publikacji artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w gazecie lokalnej ukazującej się na terenie miasta stołecznego Warszawy przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom.

Atykuł ma zostać opublikowany raz w miesiącu w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Ewa Golańska - Tucholska "Nowa Gazeta Praska"

Ewa Golańska - Tucholska "Nowa Gazeta Praska" przedstawiła ofertę w najwyższym stopniu spełniającą wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu w stosunku cena – nakład.