Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie nagród dla laureatów konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom" - edycja 2017

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 12 marca 2018 - 15:16, bgolab

Wynik postępowania na wykonanie 42 pionowych grawertonów w opakowaniu introligatorskim (etui), stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursu „ Miejsce Przyjazne Seniorom 2017”, oraz 1 grawertonu w takim samym opakowaniu i o takich samych parametrach dla wyróżnionej osoby zorganizowanego w 2017 przez Warszawską Radę Seniorów oraz 150 naklejek „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 5 potencjalnych wykonawców, t.j.:

1. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe M. Przybysz - spełnia  warunki udziału w postępowaniu.

2. Trofea Robert Jaworski  - spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Grawex Jacek Brzeziński - spełnia warunki udziału
 w postępowaniu.

4. Mediaform - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu    

5. Przedsiębiorstwo LT-1 Sylwia Tokarczyk -  spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Kierując się kryteriami oceny oferty: cena 100%  a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu M. Przybysz. Oferta spełnia warunki realizacji zamówienia oraz pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 371.23 KB)
    Pobierz