Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 września 2016 - 10:37, rkadej

Kierując się kryteriami oceny (doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny; doświadczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych – 20% wartości oceny; wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny; komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny; doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 08.09.2016 r., podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Ewie Mrozowicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Infomracja o wyborze oferty
    (plik: infomracja_o_wyborze_oferty_e-senior.pdf, file size: 376.68 KB)
    Pobierz