Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy realizujących Program Rządowy „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 grudnia 2020 - 18:06, ewrzosek

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy realizujących Program Rządowy „Wspieraj Seniora” na rok 2020


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy realizujących
Program Rządowy „Wspieraj Seniora
na rok 2020.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są środki ochrony osobistej wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz  asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

Lp.

Nazwa asortymentu

Jednostka miary

liczba

1.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar S

sztuka

18 000

2.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe– rozmiar M

sztuka

72 000

3.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar L

sztuka

72 000

4.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar XL

sztuka

18 000

5.

Maska chirurgiczna jednorazowego użytku 

sztuka

108 000

6.

Maseczki filtrujące FFP2

sztuka

18 000

7.

Maseczki filtrujące FFP3

sztuka

15 000

8.

Fartuchy jednorazowe

sztuka

9 000

9.

Przyłbice z okularami

sztuka

9 000

10.

Termometry bezdotykowe

sztuka

360

1.2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie spełniał dane techniczne określone w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz asortymentu, dane techniczne.

Lp.

Podstawowe dane techniczne, materiał i inne opisy  

 

1.

Rękawice jednorazowe nitrylowe:

Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości.

Zgodność z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Oznakowanie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej.

Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic.

Opakowanie: 50 szt. i/lub100 szt.

Rozmiar: S,M, L, XL.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

2.

Maska chirurgiczna jednorazowego użytku:

Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.

Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania, zgodność z normami:

• PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005) lub odpowiednio normę PN-EN 14683:2019)

• deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

• oznakowanie znakiem CE

Opakowanie: 50 szt/100 szt.

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

3.

Maseczki filtrujące FFP2 i FFP3

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami.

Maseczka filtrująca FFP2 i FFP3 powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.

Podstawowe elementy maseczek filtrujących FFP2 i FFP3:

·         zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,

·         zawór wydechowy – (opcjonalnie),

·         taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,

·         zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie).

Maseczki filtrujące FFP2 i FFP3 powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).

Produkt powinien zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) w zakresie:

1)      skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,

2)      oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,

3)      zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.,

4)      całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 %

Tabela 1 Międzynarodowe oznaczenia klas ochrony

Klasa ochrony wg poszczególnych norm

EN 149:2001+A1:2009

(UE)

NIOSH-42 CFR 84 (USA)

GB2626-2019

(Chiny)

AS/NZ 1716:2012 (Australia)

JMHLW – 2000 (Japonia)

NOM-116-2009

(Meksyk)

ABNT/NBR 13698:2011

(Brazylia)

KMOEL-2017-64

(Korea)

FFP2

 

N95

P95

R95

KN95

KP95

P2

 

DS 2

RS 2

RL 2

DL 2

N95

P95

R95

PFF2

Special

1st

FFP3

 

N99,

R99,   

P99,

N100,

R100,     

P100

KN99

KP99

P3

 

DS 3

RS 3

RL 3

DL 3

N99,

R99,   

P99,

N100,

R100,     

P100

PFF3

-

Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie maseczek/lub pakowane indywidualnie

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

4.

Fartuch ochronny

Wyrób o cechach ochronnych:

· wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej na całej powierzchni stanowiącej barierę dla cząstek,

· wiązany z tyłu na troki,

· rękawy wykończone mankietem poliestrowym

· nietoksyczny,

· niepylący,

 · gramatura min. 30 g/m2,

· oznakowane znakiem CE

· wyrób medyczny klasy I

· zgodny z normami :  deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 ( w tym norma ISO 10993:10-2010, posiadająca status normy zharmonizowanej z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych)

Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie fartuchów/lub pakowane indywidualnie

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące

5.

Przyłbice z okularami

Powinna spełniać następujące wymogi:

· charakteryzować się współczynnikiem przepuszczania światła nie mniejszym niż 74,4%,

· wyposażona w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika

·wykonana  być z materiałów niepalnych

·wyposażona w osłonki boczne chroniące bezpośrednią okolice oczu

·okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom nosa

Pakowane w indywidualne opakowania

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia. https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, transportem, dostawą i wniesieniem przedmiotu zamówienia będą wkalkulowane w cenę jednostkową produktów.

2.       Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

3.       Zamówione produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie Zamawiający odmówi przyjęcia towaru.

4.       Dopuszcza się składanie ofert tylko na pełny zakres zamówienia.

5.        Zamówiony towar zostanie dostarczony do dnia 29.12.2020 r.

6.       Wykonawca dostarczy i wniesie zamówiony towar na własny koszt w miejsce na terenie m.st. Warszawy, wskazane przez Zamawiającego.

7.       W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.

8.       Produkty uszkodzone, niespełniające wymogów z zapytania ofertowego zostaną zareklamowane i zwrócone Wykonawcy.

9.       Procedura reklamacji zostanie zapisana w umowie.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, że:

·         przedmiot zamówienia, którym dysponują posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP,

·         posiadają pełny asortyment zamawianych produktów, spełniających wymogi określone w Tabeli nr 2 zapytania ofertowego, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami

·         dostarczą przedmiot zamówienia w terminie do 29.12.2020 r.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

a.       Cena  – 100%

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

 Punktacja zostanie dokonana na podstawie wzoru:

                    najniższa cena ofertowa brutto

      Cena= --------------------------------------------- x 100 pkt.

                       cena brutto oferty badanej

1)      Wykonawca zobowiązany jest określić cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)      Obliczenia w ramach oceny ofert zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4)      Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2020 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki w postaci dokumentów potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymogi określone w Tabeli nr 2 zapytania ofertowego.

2)      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie arepelewicz@um.warszawa.pl do dnia 21 grudnia roku do godz. 9.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.       Oferent jest związany z ofertą 20 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

5.       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

6.       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8.       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

  1. 1.
    zapytanie ofertowe_zakuo wraz z dostawą środków ochrony_Wspieraj Seniora
    (plik: zapytanie_ofertowe_dot._zakupy_wraz_z_dostawa_srodkow_ochrony_wspieraj_seniora.pdf, file size: 2620.58 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz