Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej w ramach programu "Wspieraj Seniora"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 grudnia 2020 - 14:56, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Rządowego „Wspieraj Seniora” na rok 2020.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej w związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Rządowego „Wspieraj Seniora na rok 2020.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są środki ochrony osobistej wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz  asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

Lp.

Nazwa asortymentu

Jednostka miary

liczba

1.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar S

sztuka

18 000

2.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe– rozmiar M

sztuka

72 000

3.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar L

sztuka

72 000

4.

Rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe – rozmiar XL

sztuka

18 000

5.

Maska chirurgiczna jednorazowego użytku 

sztuka

108 000

6.

Maseczki filtrujące FFP2 typ R

sztuka

9 000

7.

Maseczki filtrujące FFP2 typ R z zaworkiem

sztuka

9 000

8.

Maseczki filtrujące FFP3 typ R

sztuka

9 000

9.

Maseczki filtrujące FFP3 typ R z zaworkiem

sztuka

5 400

10.

Fartuchy jednorazowe

sztuka

9 000

11.

Przyłbice z okularami

sztuka

9 000

12.

Termometry bezdotykowe

sztuka

360

1.2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie spełniał dane techniczne określone w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz asortymentu, dane techniczne.

Lp.

Podstawowe dane techniczne, materiał i inne opisy  

 

1.

Rękawice jednorazowe nitrylowe:

Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości.

Zgodność z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Oznakowanie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej.

Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic.

Opakowanie: 50 szt. i/lub100 szt.

Rozmiar: S,M, L, XL.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

2.

Maska chirurgiczna jednorazowego użytku:

Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.

Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania, zgodność z normami:

• PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005) lub odpowiednio normę PN-EN 14683:2019)

• deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

• oznakowanie znakiem CE

Opakowanie: 50 szt/100 szt.

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

3.

Maseczek wielorazowego użytku filtrujących FFP2 i FFP3

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami.

Maseczka wielorazowego użytku filtrujących FFP2 i FFP3 powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.

Podstawowe elementy maseczek wielorazowego użytku filtrujących FFP2 i FFP3:

·         zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,

·         zawór wydechowy – (przy części zamówienia),

·         taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,

·         zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie).

Maseczka wielorazowego użytku filtrujących FFP2 i FFP3 powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).

Produkt powinien zapewniać zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) w zakresie:

1)      skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,

2)      oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,

3)      zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.,

4)      całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 %

 

Tabela 1 Międzynarodowe oznaczenia klas ochrony

Klasa ochrony wg poszczególnych norm

EN 149:2001+A1:2009

(UE)

NIOSH-42 CFR 84 (USA)

GB2626-2019

(Chiny)

AS/NZ 1716:2012 (Australia)

JMHLW – 2000 (Japonia)

NOM-116-2009

(Meksyk)

ABNT/NBR 13698:2011

(Brazylia)

KMOEL-2017-64

(Korea)

FFP2

 

N95

P95

R95

KN95

KP95

P2

 

DS 2

RS 2

RL 2

DL 2

N95

P95

R95

PFF2

Special

1st

FFP3

 

N99,

R99,   

P99,

N100,

R100,     

P100

KN99

KP99

P3

 

DS 3

RS 3

RL 3

DL 3

N99,

R99,   

P99,

N100,

R100,     

P100

PFF3

-

 

 

Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie maseczek/lub pakowane indywidualnie

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

4.

Fartuch ochronny

Wyrób o cechach ochronnych:

· wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej na całej powierzchni stanowiącej barierę dla cząstek,

· wiązany z tyłu na troki,

· rękawy wykończone mankietem poliestrowym

· nietoksyczny,

· niepylący,

 · gramatura min. 30 g/m2,

· oznakowane znakiem CE

· wyrób medyczny klasy I

· zgodny z normami :  deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 ( w tym norma ISO 10993:10-2010, posiadająca status normy zharmonizowanej z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych)

Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie fartuchów/lub pakowane indywidualnie

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące

5.

Przyłbice z okularami

Powinna spełniać następujące wymogi:

· charakteryzować się współczynnikiem przepuszczania światła nie mniejszym niż 74,4%,

· wyposażona w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika

·wykonana  być z materiałów niepalnych

·wyposażona w osłonki boczne chroniące bezpośrednią okolice oczu

·okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom nosa

·wykonana  być z materiałów niepalnych

Pakowane w indywidualne opakowania

Rozmiar: uniwersalny.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.

Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia. https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, transportem, dostawą i wniesieniem przedmiotu zamówienia będą wkalkulowane w cenę jednostkową produktów.

2.       Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

3.       Zamówione produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie Zamawiający odmówi przyjęcia towaru. 

4.       Dopuszcza się składanie ofert tylko na pełny zakres zamówienia.

5.        Zamówiony towar zostanie dostarczony do dnia 21.12.2020

6.       Wykonawca dostarczy i wniesie zamówiony towar na własny koszt w miejsce na terenie m.st. Warszawy, wskazane przez Zamawiającego.

7.       W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.

8.       Produkty uszkodzone, niespełniające wymogów z zapytania ofertowego zostaną zareklamowane i zwrócone Wykonawcy.

9.       Procedura reklamacji zostanie zapisana w umowie.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, że:

·         przedmiot zamówienia, którym dysponują posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP,

·         posiadają pełny asortyment zamawianych produktów, spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym,

·         dostarczą przedmiot zamówienia w terminie do 21.12.2020 r.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

a.       Cena  – 100%

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

 Punktacja zostanie dokonana na podstawie wzoru:

                    najniższa cena ofertowa brutto

      Cena= --------------------------------------------- x 100 pkt.

                       cena brutto oferty badanej

1)      Wykonawca zobowiązany jest określić cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)      Obliczenia w ramach oceny ofert zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4)      Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2020 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .

2)      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie arepelewicz@um.warszawa.pl do dnia 11 grudnia roku do godz. 14.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.       Oferent jest związany z ofertą 20 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

5.       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

6.       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8.       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony 8.12.2020
  (plik: zapytanie_ofertowe_sr_ochrony_.pdf, file size: 2114.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_srodki_ochrony.docx, file size: 19.08 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_sr_ochrony.pdf, file size: 554.96 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, file size: 618.59 KB)
  Pobierz