Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofert. dot. - produkcji oraz dostawy 400 teczek konferencyjnych. XXII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 października 2015 - 15:12, mzawistowska

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 400 teczek konferencyjnych stanowiących opakowanie na materiały konferencyjne XXII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”.


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 400 teczek konferencyjnych stanowiących opakowanie na materiały konferencyjne XXII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie”.

 

   Produkcja teczek według następującej specyfikacji:

1.            Ilość: 400 sztuk

2.            Format teczki: szer. 18 cm. , długość 22 cm

3.            Materiał zewnętrzny: skóra ekologiczna Remes (faktura zbliżona do zamszu), kolor jasnoszary

4.            Materiał wewnętrzny: czerwony flok (podszewka zamszowa)

5.            Od strony wewnętrznej, po środku teczki przeszycie szerokości 3 cm ze skóry ekologicznej Remes jasnoszarej oraz pętelka na długopis o średnicy 1,9 cm, ze skóry ekologicznej Remes jasnoszarej 6 cm od góry

6.            W środku na prawej okładce metalowy klips (ok. 9 cm szerokości) na notes (notes ma wymiary: szer. 15 cm, dł. 19 cm)

7.            W środku na lewej okładce: dwie kieszenie ze skóry ekologicznej Remes, ścięte ukośnie:

a) kieszeń na program szer. 11 cm, wys. 18  (program ma wymiary: szer. 15 cm, dł. 20,5 cm)

b) kieszeń na wizytówkę (wizytówka ma wymiary:  szer. 9 cm, dł. 7,5 cm)

 

 

 

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1   Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt stanowiący grafikę nadruku na teczki konferencyjne oraz przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przygotowaną 1 szt. teczki konferencyjnej.

2.2   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia teczek konferencyjnych w terminie i na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy): o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 20% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy
o zatrudnianiu ponad 20% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

4.1 cena: 100 %

 

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 24 listopada 2015 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: isobieska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-14-47, do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 15.00.

 

1.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapyta, dot. produkcji i dostawy teczek konferencyjnych
  (plik: zapy._ofert._dostawa_teczek_konferen.pdf, file size: 807.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_teczki_-1.doc, file size: 47 KB)
  Pobierz