Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. doradcy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 maja 2014 - 12:14, psliwowski

.


W związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, poszukujemy osób na 2 stanowiska: Doradca w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora

Zakres obowiązków na stanowisku Doradca w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora

• prowadzenie konsultacji indywidualnych w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora z zakresu nowych technologii,
• prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych z zakresu nowych technologii dla seniorów,
• prowadzenie szkoleń dla seniorów w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora z zakresu nowych technologii,
• wsparcie i doradztwo techniczne w czasie prowadzonych warsztatów dla Animatorów Integracji Cyfrowej,
• wsparcie i doradztwo techniczne w czasie spotkań i wydarzeń rozpowszechniających realizowanych w ramach projektu (m.in. Warszawski Tydzień Seniora i quiz, podsumowujący projekt),
• wsparcie techniczne i merytoryczne wolontariuszy – Animatorów Integracji Cyfrowej zaangażowanych w pomoc osobom starszym,
• prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków (m.in. listy obecności), zgodnie z wytycznymi projektu i wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu m.st. Warszawy,
• wypracowanie rezultatów zadania określonych w projekcie,
• realizacja działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu,
• współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu (w szczególności ze specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń, specjalistą ds. wydarzeń i rozpowszechniania),
• współpraca w zakresie zadań Partnera projektu (m.st. Warszawa) z  innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami pomocniczymi (dzielnice) i organizacyjnymi m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania konieczne
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie pracy z osobami starszymi,
• umiejętność przekazywania wiedzy, szczególnie osobom starszym
• bardzo dobra znajomość m.in. obsługi komputera, telefonu komórkowego, tabletu
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu
• umiejętność pracy w zespole
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom),
• mobilność na terenie m.st. Warszawy (doradca realizuje zadanie w dwóch lokalizacjach na terenie Warszawy)
Wymagania pożądane
• doświadczenie pracy w zakresie nauczania, szczególnie osób dorosłych w zakresie nowych technologii,
• doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych.
Termin realizacji zadania:
9 czerwiec –  5 grudnia 2014
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• działania projektowe będą się odbywały na terenie m.st. Warszawy,
• Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora czynny będzie 5 dni w tygodniu, minimum 6 godzin dziennie,
• każdy doradca pracuje w dwóch lokalizacjach w różnych dzielnicach m.st. Warszawy, w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego.
Kryteria oceny:
- rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 40% wartości oceny,
- doświadczenie w szkoleniu osób w zakresie nowych technologii – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny,
- dowiadczenie w projektach społecznych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy mparzych@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 28.05.2014 roku do godziny 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: doradcy.pdf, file size: 804.64 KB)
    Pobierz