Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. doradztwa i opieki technicznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 11 lipca 2013 - 8:50, luliasz

W związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pt.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, poszukujemy osób na stanowiska: doradca/doradczyni w Punkcie Wsparcia Seniora oraz opiekun/ka techniczny/a w czasie warsztatów.


Stanowisko I

 

Zakres obowiązków na stanowisku doradcy/doradczyni w Punkcie Wsparcia Seniora:

 • prowadzenie konsultacji indywidualnych w Punkcie Wsparcia Seniora z zakresu obsługi nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych w celu integracji międzypokoleniowej i aktywizacji osób 60+,
 • prowadzenie konsultacji telefonicznych i konsultacji drogą elektroniczną z zakresu obsługi nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych w celu integracji międzypokoleniowej i aktywizacji osób 60+ .

 

Stanowisko II

 

Zakres obowiązków na stanowisku opiekuna/ki technicznego/nej w czasie warsztatów:

 • wsparcie i doradztwo techniczne z zakresu obsługi nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych, w czasie prowadzonych warsztatów dla Animatorów Integracji Cyfrowej, 
 • wsparcie i doradztwo techniczne z zakresu obsługi nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych, w czasie spotkań organizowanych dla osób 60+,  
 • wsparcie i doradztwo techniczne z zakresu obsługi nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych, w czasie Warszawskiego Tygodnia Seniora. 

 

Wymagania konieczne na oba stanowiska:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w pracy z zakresu szkoleń i/lub nauczania z zakresy nowych technologii, w tym urządzeń cyfrowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,  w szczególności z osobami 60+.

 

Wymagania pożądane na oba stanowiska:

 • umiejętność nauczania,
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 • znajomość narzędzi komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość tematyki związanej z osobami starszymi, w szczególności z osobami 60+.

Termin realizacji zadania:

sierpień – grudzień 2013

 

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

·         dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,

·         dopuszcza się składanie jednej oferty na oba stanowiska.  

 

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:

-          doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie nowych technologii, w tym obsługi urządzeń cyfrowych – 40% wartości oceny,

-          doświadczenie w pracy z osobami starszymi, w szczególności w wieku 60+ – 40% wartości oceny,

-          kompetencje interpersonalne (dopasowanie do stanowiska), w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny.

 

Miejsce i termin składania ofert

Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy mparzych@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 15 lipca 2013 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 67.12 KB)
  Pobierz