Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku 10 szt. wielkoformatowych obrazów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 grudnia 2015 - 14:35, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na druku 10 szt. wielkoformatowym obrazów - grafik komputerowych powstałych w ramach promocji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, zgodnie następującą specyfikacją:
a) Ilość:  10  szt
b) rodzaj wydruku: fotoboard
c) format: ok. 50 cm x 70 cm lub 60 cm x 60 cm ( w zależności od obrazu- grafiki komputerowej)
d) materiał: pianka PCV 5  mm zabezpieczoną folią UV;
e) oprawa: alu ramki wykonane w sposób umożliwiający ich powieszenie na ścianie w pionie i poziomie
f) kolor: full, 4+0
g) wymagania jakościowe: wydruki powinny być wykonane w sposób przejrzysty oraz czytelny;

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
1)    Zamawiający w dniu wysłania Zamówienia przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej obrazy -  grafiki  komputerowe.
2)    Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania formatu i rozmiaru obrazów graficznych na potrzeby wykonania druków wielkoformatowych.
3)     Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 szt. druku wielkoformatowego w oprawie do akceptacji.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%
5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia otrzymania zamówienia do 18 grudnia 2015 r.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: m.czerwinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-02-50, do dnia  14 grudnia 2015 r. do  godz. 14.00

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2015 r.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 952.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_argos_druk_wielkoformatowy.doc, file size: 221.5 KB)
  Pobierz