Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku 180 szt. kalendarzy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 23 października 2012 - 15:00, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


1.       Opracowanie projektu graficznego na:

- kalendarz książkowy na 2013 r. w formacie A5

- wkładkę (4 strony) z wykazem adresów 80 jednostek

2.       Druk 180 szt. kalendarzy o następujących parametrach:

- format: A5

- awers zmiękczony pianką

- proste narożniki

- okładka dwukolorowa (czarny, czerwony), łączenie kolorów w przeszyciu

- ozdobne przeszycie na okładce w kolorze dopasowanym do koloru oprawy

- tłoczona data 2013 na okładce

- tłoczony logotyp na okładce „Zakochaj się w Warszawie”

- przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 5293/2010 Prezydenta  

  m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu   

  Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie
  w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.),

- układ: tydzień na dwóch stronach

- papier: chamois

- kapitałka i tasiemka

- narożniki perforowane

- registry

- część informacyjna (minimum elementów składowych: kalendarium PL, D, GB, RUS;

  alfabetyczny skorowidz teleadresowy; plan roku 2013, 2014; kalendarium 2013, 2014, fazy

  księżyca, wschody i zachody słońca; adresy ważniejszych instytucji państwowych; adresy  

  ambasad polskich za granicą; numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce; numery

  kierunkowe międzynarodowych połączeń telefonicznych; odległości między stolicami

  europejskimi, dni wolne od pracy w wybranych krajach; tabele świąt ruchomych)

- wkładka (4 strony) z wykazem adresów 80 jednostek - zestawienie przygotowane przez

  Zamawiającego.

3.       Dostawa do siedziby Zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia:

  - druk 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (nie później niż 14 listopada 2012 r.)

Kryterium oceny ofert:

 - cena 70 %

- projekt okładki oraz zawartość kalendarza – 30% (w ramach zawartości kalendarza ocenianie będą

  elementy składowe części informacyjnej)

Inne istotne warunki zamówienia:

- przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny będzie podlegał akceptacji Zamawiającego

- po akceptacji projektu graficznego, Wykonawca dostarczy 180 szt. kalendarzy do dnia 9 listopada  

  2012 r. w godzinach 8:00-16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul Niecała 2, 00-098     

  Warszawa, pok. 7

 

 

Oferta musi zawierać cenę brutto za całość wykonanego przedmiotu zamówienia, 3 propozycje projektu graficznego okładki oraz elementy składowe części informacyjnej.

Ofertę prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.aplatek@um.warszawa.pl , tel. 022 443 02 71

Termin nadsyłania ofert: 26.10.2012 r. do godz. 15:00.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_kalendarze.pdf, file size: 47.8 KB)
    Pobierz