Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. odgrywania roli Św. Mikołaja oraz Śnieżynki

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 4 grudnia 2012 - 9:07, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 


I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na odgrywaniu roli Św. Mikołaja oraz Śnieżynki podczas trwania imprezy w dniu 16 grudnia 2012 roku w godzinach: 11.00-15.00 na Placu Teatralnym w Warszawie

           

      II.         Szczegółowe warunki zamówienia:

 

1. Tradycyjny ( w kolorze czerwonym) strój Mikołaja składający się z kurtki i spodni, brody, czapki z włosami, okularów, dzwonka, worka, butów i białych rękawiczek

 2. Strój Śnieżynki składający się ze spódnicy i płaszczyka oraz czapki, rajstop i rękawiczek;

 3. Wykonawca zapewnia Sanie dla Mikołaja i Śnieżynki

 4. Przechadzanie się po terenie realizacji zamówienia przez Mikołaja i Śnieżynkę, pozowanie do zdjęć w saniach, wysłuchiwanie życzeń dzieci, rozdawanie słodyczy dzieciom;

 5. Inne czynności wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia:

Dnia 16 grudnia 2012 r. w godzinach: 11.00-15.00

 

Kryterium oceny ofert:

Cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Cena usługi obejmuje koszty związane z dojazdem ww. postaci wraz z niezbędnymi kostiumami oraz rekwizytami na miejsce wykonania usługi. Zamawiający zapewnia słodycze dla dzieci.

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

Fakturę/ rachunek należy dostarczyć do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, (00-098 Warszawa), pok. 7 do dnia 18 grudnia 2012 roku, płatność nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Ofertę prosimy przesłać na adres:

faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anoga@um.warszawa.pl

 

do dnia 6 grudnia 2012r. do godziny 12.00.

 

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_mikolaj_sniezynka.pdf, file size: 37.18 KB)
    Pobierz