Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania graficznego, wydruku i dostarczenia broszur

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 sierpnia 2013 - 16:14, pszczesna

Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie broszury


Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania graficznego, wydruku broszury „Uczmy się cieszyć życiem mimo choroby Parkinsona” oraz dostarczenia jej pod adresy wskazane w załączniku numer 1.

Treść broszury (Załącznik 2) zawiera około 47000 znaków bez spacji, jest opatrzona logami miasta stołecznego Warszawy, projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”, Stowarzyszenia „Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona”. Loga i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Broszura wydrukowana w formacie A5 w ilości 1000 szt. Wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, gramatura 200 g, okładka gramatura 300 g, czcionka Arial, wielkość 14, rozstrzał znaków 0,8 pkt. Dominujące kolory broszury – żółty, czerwony.

Zamawiający musi zaakceptować projekt graficzny całości broszury.

Termin realizacji zamówienia:

21 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Oferta powinna uwzględniać koszty opracowania graficznego, wydruku broszury oraz dostarczenia jej zgodnie z załącznikiem numer 1. Dopuszcza się wysyłkę publikacji pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.

Dopuszcza się zamówienie uzupełniające. 

Ofertę prosimy dostarczyć na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 19.08.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_uczmy_sie_cieszyc_zyciem_mimo_choroby_parkinsona.pdf, file size: 46.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Skan szkicu odkładki
  (plik: skan_szkicu_okladki.pdf, file size: 32.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2
  (plik: uczmy_sie_cieszyc_zyciem_mimo_rev.doc, file size: 528.5 KB)
  Pobierz