Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wydruku materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 10:15, msadurska

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i wydruk spójnej koncepcji wizualnej i promocyjnej projektu pt. „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Seniorom 2.0”, realizowanego w ramach ASOS 2014-2020


W związku z realizacją przez m.st. Warszawa projektu pt. „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Seniorom 2.0”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w zakresie opracowania, wykonania i wydruku spójnej koncepcji wizualnej i promocyjnej projektu.
Przedmiot zapytania ofertowego:

Zadanie 1. Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych projektu. 
W ramach zadania oczekujemy opracowania spójnej identyfikacji wizualnej projektu, w tym:

a) ulotki informacyjnej – ulotka o powiększonej czcionce, kontrastowej szacie graficznej dostosowanej do odbiorcy w wieku 60+. Treść ulotki powinna zawierać elementy:
• treści merytoryczne - zawarte w załączniku nr 2 do zapytania
• informacje o realizatorach i dofinansowaniu projektu – zawarte w załączniku do zapytania
Rozmieszczenie poszczególnych elementów musi pozwalać na wydruk ulotki w formacie A4, składanej do formatu A5,  zawierającej informacje na 4 stronach. 

b) plakatu informacyjnego – plakat o powiększonej czcionce, kontrastowej szacie graficznej dostosowanej do odbiorcy w wieku 60+. Treść plakatu powinna zawierać elementy:
• treści merytoryczne - zawarte w załączniku nr 3 do zapytania,
• informacje o realizatorach i dofinansowaniu projektu – zawarte w załączniku do zapytania.
Rozmieszczenie poszczególnych elementów musi pozwalać na wydruk plakatu w formacie A3.

Zadanie 2. Wykonanie ulotek i plakatów informacyjnych

W ramach zadania oczekujemy wydrukowania:
a) 600 sztuk ulotek – format A4, wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowym, gramatura 100 g, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego,
b) 110 sztuk plakatów – format A3, wydruk offsetowy, jednostronny (4 CMYK), na papierze kredowym, gramatura 200 g, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia 4 lipca 2014 r.

Procedura zbierania ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mparzych@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 pok. 7 w Warszawie, do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 14.00

Złożona oferta zawierać musi:

 • projekty graficzne ulotki i plakatu, zgodne ze specyfiką opisaną w Załącznikach nr 2 i 3 do zapytania,
 • kosztorys - wyszczególniający wycenę poszczególnych składowych oferty (brutto) wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich i materialnych Zamawiającemu, w przypadku wyboru oferty – zgodne z załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania).

Inne istotne warunki zamówienia przyszłego zamówienia:

Szata graficzna ulotki oraz plakatu powinna nawiązywać do tematyki projektowej oraz być kojarzona z Warszawą. Szata graficzna musi uwzględniać wymogi z Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, w szczególności punkty 1.28, 1.29, 1.30. Katalog dostępny na stronie:
http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty przy uwzględnieniu  kryterium oceny ofert:

 • 60 % cena brutto,
 • 40% atrakcyjność i zgodność materiałów promocyjnych z tłem zapytania

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pełnego nakładu ulotek i plakatów oraz wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie JPG oraz formacie PDF) ulotki oraz plakatu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych na adres ul. Niecała 2, wraz z wniesieniem do pomieszczeń (pok. 16, parter), po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego do dnia 4 lipca  2014 r.

Uwagi:
1. Zapłata nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w zamówieniu.
2. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 726.84 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_i_oswiadczenie.doc, file size: 677 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_informacje_merytoryczne_ulotka.doc, file size: 680.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_3_informacje_merytoryczne_plakat.doc, file size: 663.5 KB)
  Pobierz