Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji seminarium

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 29 stycznia 2013 - 15:48, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Organizacja seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. wynajem sali oraz przygotowanie poczęstunku dla 65 osób (uczestników seminarium i prelegentów). Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o. o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko – Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Wynajem sali wraz z obsługą techniczną w dniu 28 lutego 2013 r. w wymiarze około 3 godzin, w godzinach 12:00 – 15:00 w Warszawie, w miejscu dogodnym komunikacyjnie (tj. dobry dojazd komunikacją miejską z Dworca Centralnego, w pobliżu przystanków autobusowych lub tramwajowych) dla 60 osób – uczestników seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji ww. projektu. Na wynajem składać się będą:

- sala na 60 osób z krzesłami w ustawieniu teatralnym,

- stół dla około 5 prelegentów,

- nagłośnienie (w tym co najmniej 1 mikrofon bezprzewodowy),

- ekran,

- projektor multimedialny,

- flip chart z blokiem i flamastrami,

- dostęp do Internetu.

 1. Przygotowanie poczęstunku dla 65 osób (uczestników seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji ww. projektu i prelegentów) w formie stałej/całodziennej przerwy kawowej (na czas trwania seminarium) wraz z obsługą, zorganizowanej w pobliżu sali konferencyjnej, w której odbywać się będzie seminarium (patrz: pkt 1. Przedmiotu zamówienia), w skład której wchodzić będą:

- kawa,

- herbata,

- dodatki do kawy i herbaty, tj. cukier, cytryna, śmietanka,

- woda,

- soki,

- wybór ciastek (w tym: mini pączki i mini babeczki z budyniem).

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Sala powinna gwarantować optymalne warunki prowadzenia seminarium dla podanej liczby uczestników i prelegentów, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne, jakościowe.
 2. Sala powinna posiadać klimatyzację/ogrzewanie.
 3. Sala oraz miejsce podania serwisu kawowego powinno być oznakowane zgodnie z przekazanymi przez  Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami ww. projektu.
 4. Serwis kawowy musi być wydawany na zastawie wielorazowego użytku.

 

UWAGA:

1. Wycena powinna zawierać kwoty netto, brutto oraz wyszczególniony VAT.

2. Wycena powinna zawierać koszt ogółem, a także koszt jednostkowy poszczególnych składowych organizacji seminarium, tj. wynajmu sali oraz przygotowania poczęstunku.

3. Oferta powinna zawierać jasne informacje odnośnie usytuowania sali, ze wskazaniem obrębu administracyjnego (tj. dzielnicy), w którym się mieści.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 28 lutego 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

 1. Cena 80% = 80  pkt (cena za wynajem sali 40% = 40 pkt oraz cena za przygotowanie poczęstunku 40% = 40 pkt).
 2. Usytuowanie Sali 20% = 20 pkt.

 

Ad. 1. Oferty oceniane będą na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę i obliczane wg następującego wzoru:

a) WYNAJEM SALI

                Cn1

p1 = ------------------ x 100 x 40 (Wg)

                Cb1

gdzie:

p1 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn1 – oznacza cenę jednostkową brutto oferty najtańszej

Cb1 – oznacza cenę jednostkową brutto oferty badanej

Wg – oznacza wagę kryterium (40%)

 

b) PRZYGOTOWANIE POCZĘSTUNKU

                Cn2

P2 = ------------------ x 100 x 40 (Wg)

                Cb2

gdzie:

p2 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn2 – oznacza cenę jednostkową brutto oferty najtańszej

Cb2 – oznacza cenę jednostkową brutto oferty badanej

Wg – oznacza wagę kryterium (40%)

 

Ad. 2. Oceniając usytuowanie Sali będziemy brali pod uwagę:

 

    Usytuowanie Sali - 20% (maksymalnie 20 pkt)

Usytuowanie sali

Liczba punktów

W obrębie administracyjnym dzielnic Warszawy, poza dzielnicą Śródmieście

10 punktów

W obrębie administracyjnym dzielnicy Śródmieście

20 punktów

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę prosimy przesłać do dnia 6 lutego 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres dczejarek@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (Sekretariat, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_organizacja_seminarium_skan.pdf, file size: 720.05 KB)
  Pobierz