Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. osoby na stanowisko: koordynator ds. informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 maja 2014 - 8:26, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny oraz Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator ds. informacyjnych


Zakres obowiązków na stanowisku koordynator ds. informacyjnych:

1. W związku z realizacją Programu Warszawska Karta Rodziny do obowiązków koordynatora należy:
 nawiązywanie i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do Programu Warszawskiej Karty Rodziny;
 administrowanie strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl;
 redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;
 aktualizacja bazy partnerów Karty Młodego Warszawiaka;
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej;
 przygotowanie i wysyłanie newslettera;
 umieszczanie informacji dotyczącej oferty podmiotów włączonych do Programu

2. W związku z realizacją Programu Warszawa Przyjazna Seniorom do obowiązków koordynatora należy:
 administrowanie miejskiej strony internetowej http://www.senioralna.um.warszawa.pl;
 redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej;
 nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie oferty dla seniora.

Wymagania konieczne na stanowisku:
• wyższe wykształcenie,
• umiejętność redagowania treści,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
• znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin.

 

Wymagania pożądane na stanowisku:
• doświadczenie w pracy w zakresie obsługi stron internetowych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra komunikatywność,
• sumienność,
• dyspozycyjność.

Termin realizacji zadania:
1 czerwca – 31 grudnia 2014

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,

Kryteria oceny:
• rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
- wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej – 40% wartości oceny,
- doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 20% wartości oceny,
- kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny,
- umiejętność redagowania treści – 20% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy ext.abernacka@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 20 maja 2014r.  do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki

  1. 1.
    ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KOORDYNATORA DS. INFORMACYJNYCH
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 684.91 KB)
    Pobierz