Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji, nagrania i emisji wywiadu (spotu)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 czerwca 2013 - 9:45, psliwowski

Zapytanie ofertowe dot. produkcji, nagrania i emisji wywiadu (spotu) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy realizuje działania informacyjno-promocyjne projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz użyczenie zestawów komputerowych osobom niepełnosprawnym.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, uprzejmie proszę o wycenę (pilną) następującego zamówienia.

 1. Produkcja i nagranie 5 minutowego wywiadu (spotu) z przedstawicielem urzędu miasta na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Zamawiający otrzyma wyłączną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do spotu i praw pokrewnych związanych ze spotem wraz z prawem do emisji w rozgłośniach radiowych na terenie Polski.
 2. Nagranie zapowiedzi wywiadu.
 3. Emisja 5 minutowego wywiadu jeden raz w tygodniu w ciągu jednego miesiąca (w sierpniu) – łącznie cztery emisje w godzinach porannych (do godziny 10.00) lub w godzinach popołudniowych (od 16.00 do 18.00), w radiu o zasięgu warszawskim.
 4. Emisja zapowiedzi wywiadu emitowana jeden dzień przed emisją wywiadu, 10 razy w ciągu jednego dnia, łącznie 40 emisji, w radiu o zasięgu warszawskim.

 

W ofercie poza wyceną proszę podać nazwę radia oraz słuchalność (zasięg dzienny).

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2013 roku

 

 

Kryterium oceny ofert:

Cena: 50 %

Słuchalność: 50%

 

 

Potwierdzeniem Państwa zainteresowania współpracą będzie przysłanie oferty  do 12 czerwca 2013 r. na adres iretko@um.warszawa.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie
  (plik: zapytanie_1.pdf, file size: 131.18 KB)
  Pobierz