Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji oraz dostawy 400 teczek konferencyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 listopada 2015 - 13:57, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 400 teczek konferencyjnych stanowiących opakowanie na materiały konferencyjne XXII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie”.

 

   Produkcja teczek według następującej specyfikacji:

1.                                    Ilość: 400 sztuk

2.                                    Format teczki: szer. 18 cm. , długość 22 cm

3.                                    Materiał zewnętrzny: skóra ekologiczna Remes (faktura zbliżona do zamszu), kolor jasnoszary

4.                                    Materiał wewnętrzny: czerwony flok (podszewka zamszowa)

5.             Od strony wewnętrznej, po środku teczki przeszycie szerokości 3 cm ze skóry ekologicznej Remes jasnoszarej oraz pętelka na długopis o średnicy 1,9 cm, ze skóry ekologicznej Remes jasnoszarej 6 cm od góry

6.             W środku na prawej okładce metalowy klips (ok. 9 cm szerokości) na notes (notes ma wymiary: szer. 15 cm, dł. 19 cm)

7.                                    W środku na lewej okładce: dwie kieszenie ze skóry ekologicznej Remes, ścięte ukośnie:

a)                                    kieszeń na program szer. 11 cm, wys. 18  (program ma wymiary: szer. 15 cm, dł. 20,5 cm)

b)                                    kieszeń na wizytówkę (wizytówka ma wymiary:  szer. 9 cm, dł. 7,5 cm)

 

 

 

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1   Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt stanowiący grafikę nadruku na teczki konferencyjne.

2.2   Przygotowaną 1 szt. teczki konferencyjnej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

2.3   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia teczek konferencyjnych w terminie i na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy)

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

cena: 100 %

 

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 24 listopada 2015 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: isobieska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-14-47, do dnia 10 listopada r. do godz. 12.00.

 

7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.

  (plik: skonicac28415110614570.pdf, file size: 618.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 42.5 KB)
  Pobierz