Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotwania projektu plakatu imprezy IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 listopada 2012 - 15:54, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1)      przygotowanie graficznego projektu plakatu imprezy „IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne”:

a)      plakat w formacie B1 w ustawieniu pionowym,

b)      kolor 4+0,

c)      papier gramatura 250g,

d)      matowy,

e)      przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.),

f)       zawierający logotyp Zakochaj się w Warszawie,

g)      przedstawiający widok zimowej Warszawy z elementami świątecznymi (bożonarodzeniowymi),

h)      zawierający napis „Prezydent m.st. Warszawy zaprasza/serdecznie zaprasza”,

i)        uwzględniający, u dołu plakatu, loga uczestników imprezy, dostarczone przez zamawiającego.

 

2) elektroniczny plakat projektu, którym mowa w pkt 1, o następujących parametrach:

                       a) rozdzielczość: 1280 × 610 pikseli;

                       - format pliku .avi;

                        - kodek MPEG;

                       b) rozdzielczość: 800 x 600 pikseli;

                       - kodek MPEG;

                       - zalecane, aby bit rate nie przekraczał 4096 kbps;

 

wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej;

           

 

3) druk 1000 (słownie jednego tysiąca) plakatów, o których mowa w pkt 1;

 

4) dystrybucja 1000 sztuk plakatów do 59 miejsc zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, wskazanych uprzednio przez Zamawiającego (w podziale ilościowym wskazanym przez Zamawiającego), w tym do siedziby Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia:

- projekt graficzny i projekty elektroniczne do 29 listopada 2012r.;

- druk do 6 grudnia 2012r.;

- dystrybucja plakatów do wskazanych miejsc do 7 grudnia 2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Z chwilą odbioru: wykonawca przeniesie na zamawiającego prawa autorskie do projektu.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

1)      projekty graficzne przedmiotu zamówienia podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez zamawiającego; wykonawca przedstawi zamawiającemu trzy propozycje plakatu;

2)      zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do projektu plakatu, na etapie jego tworzenia;

3)      materiały w wersji elektronicznej wykonawca dostarczy na nośniku CD do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych;

4)      5 (pięć) plakatów wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego, ul. Niecała 2, 00-098    

Warszawa (w godz. 8.00-16.00)

 

Ofertę prosimy przesłać na adres:

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: agalazka@um.warszawa.pl

 

do dnia 23 listopada 2012r. do godziny 15.00.

 

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 22 listopada 2012r.

dotyczącego przygotowania graficznego projektu plakatu imprezy „IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne”, elektronicznego projektu plakatu oraz jego druku i dystrybucji

 

 

1) Zamawiający informuje, że zmienia wymagania dotyczące gramatury papieru z 250g na 130 g;

 

2) Zamawiający przewiduje dystrybucję 1000 sztuk plakatów w następujące miejsca na terenie m.st. Warszawy:

 

                                                                       Podmioty do których zostaną przekazane plakaty 

                                                                                "IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne"

                                                                                       Plac Teatralny 16 grudnia 2012r.

lp

Nazwa jednostki

Adres

ilość sztuk

1

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4                                          

50

2

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ul. Grochowska 171 B                               

5

3

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

ul. Stara 4

25

4

Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

ul. Nowolipie 25 B                                

2

5

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

u. Belgijska 4   

2

6

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Rakowiecka 21

10

7

Centrum Alzheimera

Al. Wilanowska 257

3

8

OPS Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 9

10

9

OPS Dzielnicy Białołęka

ul. Antalla 4

10

10

OPS Dzielnicy Bielany

ul. Przybyszewskiego 80/82

10

11

OPS Dzielnicy Mokotów

ul. Falęcka 10 
ul. Bałuckiego 5

10

12

OPS Dzielnicy Ochota

ul. Przemyska 11

10

13

OPS Dzielnicy Praga Południe

ul. Wiatraczna 11

10

14

OPS Dzielnicy Praga Północ

ul. Szymanowskiego 6 m 61

10

15

OPS Dzielnicy  Rembertów

ul. Dwóch Mieczy 22a

10

16

OPS Dzielnicy  Śródmieście

ul. Żurawia 43

10

17

OPS Dzielnicy Targówek

ul. Św. Wincentego 87

10

18

OPS Dzielnicy Ursus

Pl. Czerwca 1976 r. nr 1

10

19

OPS Dzielnicy Ursynów

ul. Cybisa 7

10

20

OPS Dzielnicy Wawer

ul. Korkowa 119/123

10

21

OPS Dzielnicy Wesoła

ul. I-go Pułku Praskiego 21a

10

22

OPS Dzielnicy Wilanów

ul. Przyczółkowa 27a

10

23

OPS Dzielnicy Włochy

ul. Czereśniowa 35

10

24

OPS Dzielnicy Wola

ul. Gen. Bema 91

10

25

OPS Dzielnicy Żoliborz

ul. Dembińskiego 3

10

26

Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Powstańców Śląskich 70

20

27

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

20

28

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                                                                                                                         

ul. Stanisława Przybyszewskiego 70/72

20

29

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27

20

30

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Grójecka 17a

20

31

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

20

32

Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ul.  ks. Ignacego Kłopotowskiego 15

20

33

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28

20

34

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

20

35

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Ludwika Kondratowicza 20

20

36

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

pl. Czerwca 1976 r. nr 1

20

37

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

al. Komisji Edukacji Narodowej 61

20

38

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                                                

ul. Żegańska 1

20

39

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy                                                                                                                                    

ul. Modlińska 197

20

40

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11

20

41

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

al. Krakowska 257

20

42

Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90

20

43

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Juliusza Słowackiego 6/8

20

44

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5

10

45

Biuro Edukacji 

ul. Wojciecha Górskiego 7

10

46

Biuro Kultury 

ul. Niecała 2

10

47

Biuro Sportu i Rekreacji 

ul. Senatorska 27

10

48

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

ul. Niecała 2

6

49

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Kredytowa 1A

40

50

KARAN

ul. Malczewskiego 52

10

51

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"

ul. Kasprowicza 37

20

52

Powiślańska Fundacja Społeczna

ul. Mokotowska 55

5

53

CARITAS

ul. Krakowskei Przedmieście 62

5

54

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży

ul. Nowolipki 2   

2

55

MONAR

ul. Nowolipki 9B

10

56

Aslan

ul. Nowolipie 17

2

57

Etoch

ul. Mszczonowska 6

6

58

Stacja

ul. Wspólna 65/19

2

59

firma rozklejajaca plakaty na słupach ogłoszeniowych, wyłoniona odrębnym zapytaniem

 

215

 

 

 

1000

 

 

Ofertę uwzględniającą powyższe zmiany prosimy przesłać na adres:

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: agalazka@um.warszawa.pl

 

do dnia 23 listopada 2012r. do godziny 15.00.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_plakaty_ix_wsw.pdf, file size: 50.31 KB)
    Pobierz