Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 maja 2014 - 12:21, psliwowski

.


W związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. rekrutacji i szkoleń

Zakres obowiązków na stanowisku Specjalista/Specjalistka ds. rekrutacji i szkoleń

• przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu: 300 osób powyżej 60 roku życia (seniorów), zainteresowanych udziałem w zajęciach z zakresu obsługi nowych technologii,
• przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu: 30 animatorów-wolontariuszy, którzy będą wsparciem dla  uczestników projektu w poznawaniu nowych technologii,
• koordynacja spotkań animatorów z seniorami i doradcami prowadzącymi Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora,
• opracowanie harmonogramu spotkań animatorów z seniorami,
• współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych (m.in.
uniwersytety trzeciego wieku),
• współpraca z liderem projektu (organizacja pozarządowa) w zakresie realizowanych    zadań,
• wypracowanie rezultatów zadania określonych w projekcie,
• realizacja działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu,
• bieżący kontakt z uczestnikami projektu – udzielanie informacji (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) w zakresie uczestnictwa w projekcie,
• prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków, zgodnie z wytycznymi projektu i wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu m.st. Warszawy,
• prowadzenie bazy danych projektu w systemie informatycznym,
• współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
• współpraca w zakresie zadań Partnera projektu (m.st. Warszawa) z  innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami pomocniczymi (dzielnice) i organizacyjnymi m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania konieczne
• wyższe wykształcenie,
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom)

Wymagania pożądane
• doświadczenie w rekrutacji uczestników projektów społecznych,
• doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• wiedza z zakresu nowych technologii.
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy

Termin realizacji zadania:
2 czerwca  do 12 grudnia 2014
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• działania projektowe będą się odbywały na terenie m.st. Warszawy
Kryteria oceny:
• rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
- doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy mparzych@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 28.05.2014 roku do godziny 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: spec.ds_rekrutacji_i_szkolen.pdf, file size: 768.8 KB)
    Pobierz