Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. specjalisty ds. wydarzeń i rozpowszechniania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 maja 2014 - 12:24, psliwowski

.


W związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. wydarzeń i rozpowszechniania

Zakres obowiązków na stanowisku Specjalista/Specjalistka ds. wydarzeń i rozpowszechniania:

• koordynacja realizacji wydarzeń rozpowszechniających w ramach projektu (m.in. Warszawski Tydzień Seniora i wydarzenie podsumowujące – quiz),
• rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach elektronicznych i tradycyjnych – przygotowywanie treści rozpowszechniających projekt (treści na strony internetowe, Facebooka, ulotki informacyjne, plakaty  oraz do artykułu prasowego itp.),
• współpraca z podwykonawcami odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów rozpowszechniających,
• współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych (m.in.
uniwersytety trzeciego wieku),
• współpraca z liderem projektu (organizacja pozarządowa) w zakresie realizowanych    zadań,
• bieżący kontakt z uczestnikami projektu i wszystkimi zainteresowanymi– udzielanie informacji (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) nt. organizowanych wydarzeń rozpowszechniających),
• wypracowanie rezultatów zadania określonych w projekcie,
• realizacja działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu,
• prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków, zgodnie z wytycznymi projektu i wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu m.st. Warszawy,
• współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
• współpraca w zakresie zadań Partnera projektu (m.st. Warszawa) z  innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami pomocniczymi (dzielnice) i organizacyjnymi m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania konieczne
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
• doświadczenie w organizacji wydarzeń promocyjnych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

Wymagania pożądane
• umiejętność redagowania treści medialnych,
• doświadczenie w rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych,
• doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• wiedza z zakresu nowych technologii,
• doświadczenie pracy w administracji publicznej,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

Termin realizacji zadania:
2 czerwca  – 15 grudnia 2014
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• działania projektowe będą się odbywały na terenie m.st. Warszawy
Kryteria oceny:
• rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
- doświadczenie w organizacji wydarzeń promocyjnych – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w budowaniu treści i przeprowadzaniu kampanii informacyjnych  – 30%,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy mparzych@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 28.05.2014 roku do godziny 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: spec.ds_wydarzen_i_rozpowszechniania.pdf, file size: 757.26 KB)
    Pobierz