Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. superwizji z tłumaczeniem PJM

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 czerwca 2014 - 12:27, mzawistowska

Przeprowadzeniu superwizji dla osób niesłyszących, udzielających wsparcia osobom głuchym w zmianie szkodliwych zachowań związanych z piciem alkoholu przeszkolonych przez m.st. Warszawę do pracy z osobami głuchymi nadużywającymi alkoholu, wraz z tłumaczeniem treści zajęć na polski język migowy.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:
Usługa polegająca na:
Przeprowadzeniu superwizji dla osób niesłyszących, udzielających wsparcia osobom głuchym w zmianie szkodliwych zachowań związanych z piciem alkoholu przeszkolonych przez m.st. Warszawę do pracy z osobami głuchymi nadużywającymi alkoholu, wraz z tłumaczeniem treści zajęć na polski język migowy.
Dodatkowe informacje:

  1. Superwizja powinna być prowadzona zgodnie z metodyką, zastosowaną podczas szkoleń dla osób głuchych, które obejmowały wiedzę z zakresu wczesnej diagnozy i krótkich interwencji, wywiadów motywujących, krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu.
  2. Zadaniem superwizora ma być przeprowadzenie 3 dwudniowych sesji superwizyjnych z osobami udzielającymi pomocy z zakresu wsparcia, korekcji zachowań i rehabilitacji osób głuchych pijących szkodliwie/uzależnionych od alkoholu.
  3. Superwizja będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
  4. Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Wykonawca zapewni tłumaczenie zajęć superwizyjnych dla osób niesłyszących, udzielających wsparcia osobom głuchym w zmianie szkodliwych zachowań związanych z piciem alkoholu przeszkolonych przez m.st. Warszawę do pracy z osobami głuchymi nadużywającymi alkoholu.
    Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców.
    Oferta powinna być podpisana, zawierać informację dotyczącą doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, proponowaną cenę netto

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy zrealizować do 31 grudnia 2014 r.wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia.