Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 30 kwietnia 2014 - 15:44, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu:

- Kursu/szkolenia: Asystentki stomatologicznej,

- Kursu/szkolenia Specjalista ds kadr i Płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik

- Kursu profesjonalnego sprzedawcy z uwzględnieniem technik sprzedaży,

- Kursu/szkolenia podstawowego i zaawansowanego Dietetyk

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę zgodną z załącznikami 1-5 do Zapytania ofertowego, prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl zgodnie z załączonymi załącznikami

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. KURSU PROFESJONALNEGO SPRZEDAWCY
  (plik: zapytanie_handlowcy.pdf, file size: 437.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA DLA SPECJALISTY DS KADR I PŁAC
  (plik: zapytanie_kadry_i_place.pdf, file size: 316.13 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ
  (plik: zapytanie-asystentka_stomatologiczna.pdf, file size: 316.13 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA DIETETYKA
  (plik: zapytanie-dietetyk.pdf, file size: 316.13 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ZAŁACZNIKI
  (plik: zalacznik_nr_1-5_wzor.doc, file size: 164 KB)
  Pobierz