Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 maja 2014 - 15:06, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu:

- Kursu/szkolenia: Kurs masażu I i II stopnia,

- Kursu/szkolenia: Kurs kucharski I i II stopnia,

- Kursu/szkolenia: Kurs krawiecki z projektowaniem odzieży (I i II stopnia),

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę zgodną z załącznikami 1-5 do Zapytania ofertowego (poniżej w plikach do pobrania), prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 09.05.2014r. do godz. 15.00.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA KRAWCOWEJ
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot_szkolenia_krawcowej.pdf, file size: 316.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA KUCHARZA
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot_szkolenia_kucharza.pdf, file size: 306.13 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA MASAŻYSTY
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot_szkolenia_masazysty.pdf, file size: 316.13 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAŁĄCZNIK NR 1-5
  (plik: zalacznik_nr_1-5.doc, file size: 156.5 KB)
  Pobierz