Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wydruku i dostarczenia plakatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 12 grudnia 2012 - 15:27, psliwowski

Zapytanie ofertowe w formie rozeznania rynku


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

- Wydruk plakatów w formacie A2 – 100 szt. Wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/0 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura minimum 135 g.
- Wydruk ulotek w formacie A6 – 1000 szt. Wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura minimum 135 g.
- Dostarczenie ww materiałów  (po 4 szt. plakatów i po 25 szt. ulotek) do 18 ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy i  18 dzielnic m.st. Warszawy a pozostałe 6 szt. plakatów oraz 100 ulotek do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2,  do pok. Nr 21. w godzinach 8.00-16.00
W załączeniu znajduje się projekt graficzny plakatu i ulotki.

Termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania zamówienia.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Inne - %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Oferta powinna uwzględniać koszty druku, transportu i wniesienia do wymienionych miejsc.

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu towaru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT.
Ofertę prosimy dostarczyć na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 42 lub
pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: erahman@um.warszawa.pl
Do 14.12.2012 roku do godziny 14:00

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc121212.pdf, file size: 29.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  plakat
  (plik: parkinson_plakat3_popr.pdf, file size: 2299.65 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ulotka
  (plik: parkinson_ulotka.pdf, file size: 2204.69 KB)
  Pobierz