Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wydruku materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 9 lipca 2014 - 15:24, msadurska

Zapytanie ofertowe wydruk ulotek i plakatów informacyjnych projektu pt. „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Seniorom 2.0”, realizowanego w ramach ASOS 2014-2020


W związku z realizacją przez m.st. Warszawa projektu pt. „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Seniorom 2.0”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty wydruku materiałów promocyjnych projektu.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Wydruk  ulotek i plakatów informacyjnych. 
W ramach zadania oczekujemy wydrukowania:
a) 600 sztuk ulotek – format A4, wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, gramatura 200 g, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (Załącznik nr 1),
b) 110 sztuk plakatów - format A3, wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/4 CMYK), na papierze kredowanym, gramatura 200 g, zgodnie ze wzorem przedstawionym  przez Zamawiającego (Załącznik nr 2).

Termin realizacji zamówienia 25 lipca 2014 r.

Procedura zbierania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: apalka@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 pok. 7 w Warszawie, do dnia 14 lipca 2014 r. do godz. 12.00

Złożona oferta zawierać musi:
- kosztorys - wyszczególniający wycenę poszczególnych składowych oferty (brutto) (Załącznik nr 3).

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty przy uwzględnieniu kryterium oceny ofert: 100 % sumy cen brutto.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pełnego nakładu ulotek i plakatów do Biura Pomocy i Projektów Społecznych na adres ul. Niecała 2, wraz z wniesieniem do pomieszczeń (pok. 16, parter)

Uwagi:
1. Zapłata nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w zamówieniu.
2. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_druk.pdf, file size: 398.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - ULOTKA
  (plik: ulotka_esenior_niebieski.pdf, file size: 2026.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - PLAKAT
  (plik: plakat_esenior_niebieski.pdf, file size: 1697.99 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - FORMULARZ
  (plik: zalacznik_nr_3_formularz_i_oswiadczenie_druk.doc, file size: 675 KB)
  Pobierz