Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 10 grawertonów w welurowym etui

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 6 października 2015 - 10:05, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 grawertonów w welurowym etui. Grawertony stanowią nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie „SUPER ŻŁOBEK, SUPER KLUB DZIECIĘCY, SUPER DZIENNY OPIEKUN 2015”, zorganizowanego w czerwcu br. przez Miasto stołeczne Warszawa.


3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nie dotyczy

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

inne:      0 %

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania zamówienia do 23.10.2015r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adybza@um.warszawa.pl  do  dnia 09.10.2015r. do  godz. 12.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

  8.   UWAGI: brak

 

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 626.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY
  (plik: zalacznik_nr_1.pdf, file size: 208.99 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZAŁĄCZNIK NR 2
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz