Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 2 tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 listopada 2013 - 13:23, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 2 tablic informacyjnych w ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie 2 tablic informacyjnych zwijanych z nadrukiem w ramach projektu pt. CONSENSIO platforma współpracy trójstronnej   Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

tablica informacyjna zwijana z nadrukiem (wraz z ceną bannera i stelaża)

wymiar 0,85×2 m

2 szt.,

nadruk 4+0, na podstawie przedstawionego wzoru w wersji elektronicznej

stabilny

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 100%

 

Termin realizacji zamówienia: 22.11.2013 r. do godz. 12.00.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail dpietkiewicz@um.warszawa.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2013 r. do godziny 13.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie tablic informacyjnych zwijanych przekaże Wykonawcy projekt w wersji elektronicznej.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
 3. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 4. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: tablice_informacyjne_zwijane_-_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 832.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oferty
  (plik: tablice_informacyjne_zwijane_-_wzor_oferty.doc, file size: 671 KB)
  Pobierz