Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 4 tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 listopada 2013 - 14:38, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. wykonania 4 tablic informacyjnych


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie 4 tablic informacyjnych w ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej –  Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, w tym opracowanie graficzne tablicy informacyjnej projektu

Format A4

4 szt.,

nadruk 4+0

podłoże sztywne min. 5 mm (PCV lub pianka poliuretanowa z możliwością bezinwazyjnego montowania do ściany

 

Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty – 100%

 

Termin realizacji zamówienia: 6.12.2013 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail dpietkiewicz@um.warszawa.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2013 r. do godziny 14.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie tablic informacyjnych przekaże Wykonawcy niezbędne logotypy w wersji elektronicznej.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 i Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
 3. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 4. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 6. Dostawa nastąpi na adres: ul. Niecała 2 w Warszawie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_tablice_informacyjne_-_skan1.pdf, file size: 920.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oferty
  (plik: tablice_informacyjne_-_wzor_oferty.doc, file size: 681 KB)
  Pobierz