Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania grawertonów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 listopada 2016 - 10:07, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 9 grawertonów zamocowanych do specjalnych podkładów MDF w kolorze brązowym przystosowanych do powieszenia lub postawienia w układzie poziomym. Całość umieszczona w etui granatowym poziomym. 

Grawertony stanowią nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie „SUPER ŻŁOBEK, SUPER KLUB DZIECIĘCY, SUPER DZIENNY OPIEKUN 2016”, zorganizowanego  w czerwcu br.  przez Miasto stołeczne Warszawa.

Wygląd i treść certyfikatu na grawertonie zawiera około 200 znaków bez spacji, jest opatrzona logotypami: miasta stołecznego Warszawy i  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (Załącznik Nr 1). Logotypy i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

Grawerton o wymiarze blachy 15,2/23 w kolorze złotym błyszczącym na podkładzie MDF 23/30,5 cm w kolorze brąz,  czcionka Times New Roman, wielkość 20, 18, 12.

Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt graficzny całości certyfikatu.

KRYTERIA OCENY  OFERTY:  cena: 100 %   inne:      0 %

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  Od dnia podpisania zamówienia do 21.11.2016r.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adybza@um.warszawa.pl  do  dnia 10.11.2016r. do  godz. 16.00

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 564.36 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1.pdf, file size: 134.99 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz