Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania grawertonów Miejsca Przyjazne Seniorom 2017

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 lutego 2018 - 14:24, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagród dla laureatów konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom" - edycja 2017


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia:

 

 

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagród:

 

43 pionowych grawertonów  stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017;  w tym;

 

 - 42 pionowych grawertonów dla Miejsca Przyjaznego Seniorom – załącznik nr 1

 

-  1 grawertonu dla „Osobowości roku” – załącznik nr 3

 

-  150 naklejek – załącznik nr 4

 

 

 

1.1      Parametry Grawertonu:

 

               - nadruk fullcolor w pionie

 

               - wielkość tabliczki 152 x 230 mm

 

               - wielkość drewnopodobnego podkładu 228 x 304 mm

 

               - bordowe pionowe etui

 

1.2       Parametry naklejki „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017” :

 

- nadruk fullcolor

 

 - format A6

 

 - naklejana na szybę od wewnątrz

 

 - logotyp konkursu na białym tle

 

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt nadruku na grawertonach, projekt certyfikatu i projekt naklejki.

 

2.2 Wykonawca dostarczy grawertony wraz z opakowaniem i naklejki do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 pok. 21.

 

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
    cena: 100 %
    inne: 0%

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 16.03.2018 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

6.1.          Oferta powinna zawierać Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 –  do zapytania ofertowego.

 

6.2.      Wizualizację grawertonu z przymocowaną tabliczką  wykonana wg wzoru zamawiającego – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

6.3.     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.mluka.um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-82, do dnia 1.03.2018r. do godz. 24.00 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

7.1.     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

 

7.2      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

 

7.3.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

7.4.     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

      

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 760.48 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 - wzór grawertonu
  (plik: zalacznik_1_certyfikat.pdf, file size: 287.67 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 - Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_2_formularz_do_zapytania_ofertowego_miejsce_2017.docx, file size: 93.89 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 3 - wzór grawertonu - osobowość
  (plik: zalacznik_3_certyfikat_osobowosc.pdf, file size: 268.91 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 4 - wzór naklejki
  (plik: zalacznik_4_naklejka.pdf, file size: 205.1 KB)
  Pobierz