Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy pamięci USB

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 października 2012 - 9:04, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

Dostawa 130 szt. pamięci USB z nadrukiem reklamowym zawierającym dwa loga  (UE i Kapitał Ludzki) – jeden kolor i z napisem „Warszawskie inspiracje do pracy”

(Preferowany kolor USB – stalowy, nadruk czarny)

 

Pojemność: od 4 do 16 GB (prosimy o podanie cen w zależności od pojemności)

 

Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert - cena    100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego
z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekty graficzne przedmiotu zamówienia podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez zamawiającego.

Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot zamówienia do Biura Projektu w Warszawie, ul. Z. Nałkowskiej 11.

 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2
, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 11.10.2012 r. do godziny 16:00.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_usb.pdf, file size: 37.14 KB)
    Pobierz