Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 stycznia 2013 - 14:09, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o. o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko – Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Ekologiczne torby na zakupy zgodnie z poniższymi parametrami:

 • materiał – juta
 • kształt – prostopadłościan
 • kolor – brązowy
 • wymiary 42 x 38 cm
 • cechy torby - z bawełnianymi rączkami
 • nadruk:

- technika – transfer, 1 kolor (biały)

- 3 – 5 logotypów i informacja o dofinansowaniu projektu

 • ilość – 100 sztuk

2. Ekologiczne notatniki zgodnie z poniższymi parametrami:

 • materiał – papier z recyklingu
 • wymiary – 18 x 13,1 cm
 • cechy notatnika:

- mocna okładka w kolorze brązowym

- 70 białych kartek

- łączenie - spiralnie bindowany

- z dołączonym dobranym kolorystycznie kartonowym długopisem z niebieskim wkładem

 • nadruk:

- technika – sitodruk, 1 kolor (biały)

- 3 – 5 logotypów i informacja o dofinansowaniu projektu

 • ilość – 100 sztuk

3. Ekologiczne zestawy biurkowe/szkolne zgodnie z poniższymi parametrami:

 • kolor – beżowy
 • wymiary – 18 x 18 cm
 • cechy zestawu:

- zawiera: bambusową linijkę, papierowy ołówek, kartonowy długopis z niebieskim wkładem, gumkę i drewnianą temperówkę

- opakowany w bawełniano-jutowe etui

 • nadruk:

- technika – sitodruk, 1 kolor (biały lub czarny)

- 3 – 5 logotypów i informacja o dofinansowaniu projektu

 • ilość – 100 sztuk

 

UWAGA:

1. Wycena powinna zawierać kwoty netto, brutto oraz wyszczególniony VAT.

2. Wycena powinna zawierać koszt ogółem, a także koszt jednostkowy poszczególnych materiałów promocyjnych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy rozmiarów poszczególnych materiałów promocyjnych, w zakresie +/- 0,5 cm.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do 19 lutego 2013 r.

KRYTERIUM OCENY OFERT: cena 100% = 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów.

 

Spośród ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

 

INNE ISTOSTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I PRZYSZŁEJ UMOWY:

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy informację o logotypach i innych oznaczeniach na poszczególnych materiałach promocyjnych.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt graficzny poszczególnych materiałów promocyjnych wraz z rozmieszczeniem logotypów i oznaczeń, przygotowany zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

- Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji projektów poszczególnych materiałów promocyjnych,

- Wykonawca dostarczy materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Projektów Społecznych, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, pok. 1922.

 

3. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.

4. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 1 lutego 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres dczejarek@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (Sekretariat, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_skan.pdf, file size: 629.13 KB)
  Pobierz