Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania plakatów i ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 24 stycznia 2014 - 16:03, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. wykonania plakatów i ulotek w ramach projektu "Wracam do pracy z certyfikatem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

  1. Opracowanie projektu graficznego na:

                - ulotkę rekrutacyjną w formacie A5,

                - plakat rekrutacyjny w formacie A2,

                - ruchomy elektroniczny plakat projektu o następujących parametrach:

                       a) rozdzielczość: 1280 × 610 pikseli;

                       - format pliku .avi;

                        - kompresja kodek XviD;

                        - stopień kompresji od 2 do 5;

                        - max. prędkość 25 klatek/s;

                        - długość do 30 sekund;

                         b) rozdzielczość 1280 x 520 pikseli;

                         - szerokość maksymalnie 1280;

                         - format pliku: mp4, .avi;

                          - kompresja kodek h264;

                          - max. prędkość 2000 kbps

                          - max. 30 fps

                          c) rozdzielczość 1280 x 720 pikseli

                          - format pliku: .avi

                          - bez kompresji

                          - bez przeplotu

                          - 24 bit

                           - max. 25 fps

 wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej oraz na ekranach infoscreen w metrze warszawskim.

 

2. Wydruk ulotki rekrutacyjnej o następujących parametrach:

                - format: A5;

                - papier kreda błysk 150 g;

                - kolor 4+4;

                - druk dwustronny;

                - sztuk 3000.

3.  Wydruk plakatu rekrutacyjnego o następujących parametrach:

                - format A2,

                - papier kreda 150 g;

                - kolor 4+0;

                - druk jednostronny;

                - sztuk 250.

 

Kampania promocyjno-rekrutacyjna jest skierowana do mieszkańców Warszawy, którzy są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo i chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem, lub poprzez kurs komputerowy ECDL, zakończony egzaminem.

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 lutego 2014 r.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

 

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekty graficzne przedmiotu zamówienia, tj. plakatu elektronicznego, ulotki i plakatu, podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
do akceptacji próbne wydruki ulotki i plakatu.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wykonane zadanie 1 w pliku źródłowym zamkniętym (do publikacji na nośnikach określonych w zamówieniu) oraz w plikach źródłowych otwartych o rozszerzeniu jednym wybranym spośród:  .cdr, .psd, .ai lub .indd w przypadku plików graficznych oraz .fla w przypadku pliku z plakatem elektronicznym (w celu możliwości ich późniejszej modyfikacji przez Zamawiającego).

Wykonawca dostarczy wykonane zadanie 2 i 3 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa.

Materiały graficzne w wersji elektronicznej wykonawca dostarczy na nośniku CD do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu pn.: „Wracam do pracy z certyfikatem”, prowadzonego przez m.st. Warszawę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa (liczy się data wpływu),

faxem na numer: 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mwieczorek@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 30.01.2014 do godziny 15:00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: image.pdf, file size: 365.72 KB)
    Pobierz