Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania prac plastycznych (ilustracji)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 lutego 2014 - 15:14, psliwowski

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac plastycznych (ilustracji) przedstawiających osoby z dysfunkcją wzroku w przestrzeni miejskiej.


Zapytanie ofertowe
(Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

Urząd m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac plastycznych (ilustracji) przedstawiających osoby z dysfunkcją wzroku w przestrzeni miejskiej.
Prace plastyczne (ilustracje) powinny:
• zostać wykonane ręcznie tuszem,
• przedstawiać osobę z dysfunkcją wzroku w minimum 4 różnych sytuacjach w przestrzeni miejskiej,
• zostać wykonane w odpowiednim rozmiarze - by móc zamieścić je na jednej stronie A4,
• być zawarte w plikach o formatach umożliwiających późniejsze poddanie ich obróbce graficznej,

Wymagania konieczne:
• ukończona szkoła plastyczna,
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w pracy – przedstawienie portfolio zawierającego prace wykonane w podobnej technice plastycznej

Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Prace plastyczne (ilustracje) powinny zostać przesłane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

Kryteria oceny:
• Cena – 50%,
• Doświadczenie zawodowe – 50%,

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty cenowe oraz CV z dokumentami poświadczającymi posiadane doświadczenie oraz porfofolio należy przesłać na adres mailowy ext.dnowinska@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 10.02.2014 r. do godziny 14.00.(decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 375.54 KB)
    Pobierz