Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 lipca 2014 - 7:50, msadurska

Zapytanie ofertowe dot. wykonania tablic informacyjnych do projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0”.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020:
- 5 jednostronnych  tablic  informacyjnych  o wymiarach 410 mm szerokości i 297 mm wysokości zgodnie z ww. projektem. (Załącznik nr 1)

Inne istotne warunki zamówienia:
I. Materiał:
  - mleczna pleksi o grubości 3 mm do zastosowania wewnętrznego z elementami montażowymi, pozwalającymi na nieinwazyjne umieszczenie na dowolnym podłożu (ścian, drzwi).
II. Zawartość tablicy:
Tablica informacyjna powinna zawierać treści i logotypy graficzne zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania umowy

Złożona oferta musi zawierać:
- kosztorys złożony na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 %

 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: Wykonawca dostarczy wykonane zadanie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 w Warszawie, pokój 16.

Uwagi:
1. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji projektu pn.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współrealizowanego przez m.st. Warszawa współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
2. Zapłata nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w zamówieniu.
3. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu),
Faxem na numer: 22 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres: apalka@um.warszawa.pl
do dnia 14.07.2014 r. do godziny 14:00. 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 607.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - tablica informacyjna
  (plik: zalacznik_nr_1_tabliczka.pdf, file size: 1454.22 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_i_oswiadczenie_tablica.doc, file size: 676.5 KB)
  Pobierz